Cầu Nâng 4 Trụ

Cầu nâng 4 trụ là thiết bị dùng nâng hạ và sửa chữa xe ô tô du lịch, tải nhẹ và tải nặng