Dụng Cụ, Đồ Nghề

Cờ lê, Mỏ lết, Búa, Kìm, Đục, Dũa, Thước dây,Bộ dụng cụ cầm tay TOPTUL, Beta, Hazet..