Máy Tiện Tam Bua, Máy tán bố thắng

JF Tech chuyên cung cấp máy tiện tam bua, vớt đĩa thắng và máy tán bố thắng