Súng Vặn Bulong 3/8

Súng vặn bulông 1 inch, súng vặn bulông 3/4 inch, súng vặn bulông 1/2 inch, súng vặn ốc 3/8 inch: SHINANO, TOPTUL, HAZET, KOKEN