Cầu Nâng Xe Bus Di Động

Cầu nâng xe Bus là loại cầu nâng cao cấp dùng để nâng hạ xe Bus trong sửa chữa và bảo dưỡng ô tô