Thiết Bị Đồng Sơn

Phòng sơn ô tô, Bộ kéo nắn thân xe tai nạn, Máy hàn rút tôn, Búa làm đồng